Jadwal Praktek Dokter dr. Vendry Rivaldy, Sp.B (K)V
Senin
17:00-19:00
Selasa
17:00-18:00
Rabu
17:30-19:00
Kamis
16:30-17:30
Jumat
17:30-19:00
Sabtu
-
Minggu
-