Jadwal Praktek Dokter dr. Vendry Rivaldy, Sp.B (K)V
Senin
16:00-17:00
Selasa
16:00-17:00
Rabu
16:00-17:00
Kamis
16:00-17:00
Jumat
16:00-17:00
Sabtu
-
Minggu
-